Imvuselelo YoMhlobo Wenene - Rev Faleni no Nomonde Vakalisa | B

Views: 24 074

Comments "Imvuselelo YoMhlobo Wenene - Rev Faleni no Nomonde Vakalisa | B":

Author: Mooguzragore
Im currently facing a problem but this motivates me that God is in control it shall b well
Author: Nilkree
loTata uphiwe uthunywe nguNkulunkulu akekho okwaziyo ukupholisa intliziyo zabantu
Author: Tygor
Yhini ndikhoyo. Okhoyo. Ozayo
Author: Kazisida
AWW Madoda, yhini nha Thixo
Author: Moogurr
Aw madoda
Author: Tygocage
Tsiiiiiii 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🙆
Author: Faujar
makubenjalo BAWO WAM!!! AMEN
Author: Mikashakar
aww Mfundisi waycenga kakuhle👏
Author: Arashigore
yhoooo Tata uyandisikelela
Author: Zurn
Ngeke siyacela zifakwe video ze-Mvuselelo zonke kungakhethwa ziyavuselela kakhulu please please adimin add more every weekend we expect another record cause we are repiting the same cause imnandi lento
Author: JoJolar
"woooow madodo...makade asincede ubawo"....mzukisi faleni one of the closest instruments to GOD's subliminal messagings
Author: Yozshulrajas
I still listen to this when ever my souls is down,big up mfundisi wam
Author: Voodoolkree
aww Mfundisi waycenga kakuhle👏

thoughts on “Imvuselelo YoMhlobo Wenene - Rev Faleni no Nomonde Vakalisa | B Add Yours?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *